Inspiratie trips

PROFITeer van de ervaringen van ondernemers uit onze partnerregio's en ga mee op één van onze inspiratie trips.
Meer informatie

Service Design

In een snel evoluerende toeristische sector, worden ondernemers voor grote uitdagingen gesteld. Rekening houdende met trends zoals het verlangen van de bezoeker naar een steeds meer persoonlijke vakantie-ervaring, gingen we samen met ondernemers op zoek naar nieuwe diensten en producten die tegemoet komen aan de wensen van de bezoeker in zijn of haar regio. Laat je hier verder inspireren door de ideeën uit andere regio’s! Lees verder

Vragen van ondernemers

Startpunt van dit project zijn de vragen van ondernemers: wat willen jullie bereiken in jullie regio? In maart 2017 hebben we in alle partnerregio’s een sessie met ondernemers georganiseerd om de doelen en vragen van ondernemers te inventariseren. Veel doelstellingen en vragen komen overeen, onze kustregio’s hebben vergelijkbare kansen en uitdagingen. Maar er zijn ook enkele verschillen. Lees verder

DNA van kustregio’s

De kustregio’s in Noordwest-Europa hebben veel overeenkomsten, maar hebben ieder hun eigen karakter. Juist dit eigen karakter is van groot belang in innovatie. Hoe kun je als ondernemer de sterke punten van jouw regio gebruiken in jouw bedrijf? Als onderdeel van PROFIT hebben alle kustregio’s hun DNA in kaart gebracht, om zo de overeenkomsten en verschillen beter in beeld te brengen. Lees verder

Big data over grenzen

Om onze kennis over de gast te vergroten, experimenteren we met big data. Sommige data zijn regio-gebonden, omdat deze worden aangeleverd door bedrijven en organisaties in de verschillende regio’s. Maar via internet is veel data beschikbaar voor alle regio’s. Op basis van reviews hebben we zo een vergelijking kunnen maken tussen de verschillende kustregio’s. Lees verder