X

Wilt u onze enquete invullen?

Bekijk enquete

PROFIT magazine

Lees in het magazine over alle resultaten van PROFIT. 

PROFIT Think tank

Bekijk de video met de reacties op de PROFIT Think Tank bijeenkomst. Meer informatie

PROFIT impact

Bekijk de video over de impact van PROFIT op een toeristische ondernemer.

Internationaal innovatienetwerk

Via PROFIT is een groot netwerk van ondernemers en organisaties in het 2 Zeeën-gebied ondersteund bij hun innovatie- en ontwikkelproces. 

Innovatie stimuleren bij ondernemers

Het belangrijkste doel van PROFIT was het ondersteunen van toeristische bedrijven bij hun innovatieproces. Na activiteiten rondom big data, regionaal DNA en service design werd een specifiek innovatieondersteuningsprogramma uitgevoerd. Dit omvatte masterclasses, grensoverschrijdende inspiratiereizen en een individueel coachingstraject voor bedrijven. Lees meer over onze aanpak

PROFIT Tourism Award

Bijna 100 ondernemers werkten met een PROFIT coach aan hun innovatieplannen. In elke regio werd een PROFIT Tourism Award uitgereikt, voor die ondernemer die optimaal gebruik maakte van de ondersteuning in het project. Uit deze vijf regionale winnaars werd op 2 december één internationale winnaar gekozen. 

Service Design

In een snel evoluerende toeristische sector, worden ondernemers voor grote uitdagingen gesteld. Rekening houdende met trends zoals het verlangen van de bezoeker naar een steeds meer persoonlijke vakantie-ervaring, gingen we samen met ondernemers op zoek naar nieuwe diensten en producten die tegemoet komen aan de wensen van de bezoeker in zijn of haar regio. Laat je hier verder inspireren door de ideeën uit andere regio’s! Lees verder

DNA van kustregio’s

De kustregio’s in Noordwest-Europa hebben veel overeenkomsten, maar hebben ieder hun eigen karakter. Juist dit eigen karakter is van groot belang in innovatie. Hoe kun je als ondernemer de sterke punten van jouw regio gebruiken in jouw bedrijf? Als onderdeel van PROFIT hebben alle kustregio’s hun DNA in kaart gebracht, om zo de overeenkomsten en verschillen beter in beeld te brengen. Lees verder

Big data over grenzen

Een belangrijk startpunt voor innovatie is inzicht in de wensen en behoeften van gasten. Om onze kennis over de gast te vergroten, experimenteren we met allerlei vormen van big data. We hebben al onze ervaringen bijeengebracht in één rapportage. 
Het verzamelen en gebruiken van data is niet altijd eenvoudig, daarom bieden we handleidingen aan waarmee ondernemers hun eigen data kunnen exporteren en analyseren. 
Lees verder