X

Wilt u onze enquete invullen?

Bekijk enquete

PROFITeer mee: innovatie-starttraject

Natuurlijk ben je altijd druk bezig met de toekomst van je bedrijf en heb je allerlei ideeën voor nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Maar het ontbreekt vaak aan tijd om deze ideeën om te zetten in plannen. Vanuit het project PROFIT bieden wij 35 Zeeuwse bedrijven in de toeristische en vrijetijdssector een duwtje in de rug met een persoonlijk innovatie-starttraject.

Innovatie-starttraject

Het innovatie-starttraject begint met het bespreken van de uitdagingen in je bedrijf en de ideeën die je hebt. Een ervaren adviseur komt hiervoor op bezoek in je bedrijf en bespreekt welk idee het meest kansrijk is. Vervolgens werkt deze adviseur jouw idee uit tot een globaal innovatieplan, natuurlijk steeds in overleg met jou. Vervolgens organiseren we een dag waarop experts vanuit verschillende vakgebieden aanwezig zijn, zoals duurzaamheid, financiën en marketing. Op deze dag heb je de mogelijkheid om tijdens speeddates met deze experts input te krijgen voor jouw innovatieplan. Met dit innovatie-starttraject heeft jouw idee vorm gekregen en heb je een goede startpositie om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de vernieuwingen op jouw bedrijf.

Tijdpad

 Bezoek van adviseur aan jouw bedrijf  maart - april 2019
 Adviseur schrijft globaal innovatieplan  april - mei 2019
 Speed dates met experts  juni 2019

 

Kosten

Aan dit innovatie-starttraject zijn geen kosten verbonden, deze worden volledig vergoed vanuit het project PROFIT. PROFIT is een internationaal project, gericht op het stimuleren van innovatie bij MKB-bedrijven in de toeristische en vrijetijdssector. In Zeeland wordt PROFIT uitgevoerd door Economische Impuls Zeeland en HZ University of Applied Sciences (Kenniscentrum Kusttoerisme).
PROFIT wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Europese Interreg Twee Zeeën-programma en Provincie Zeeland.