Innovatie coaching Zeeland

E-learning

Als gevolg van alle digitale ontwikkelingen leren we steeds meer via online kanalen. De laatste jaren hebben ook steeds meer bedrijven de mogelijkheden van online leren ontdekt en er wordt daarom steeds meer gebruik gemaakt van e-learning. Het doel hiervan is om uiteindelijk meer kennis te vergaren waarbij gebruik wordt gemaakt van online middelen waarbij de cursist vaak zelf tijd en tempo kan bepalen.

Ontdek de mogelijkheden van MOOC

MOOC staat voor ‘Massive Open Online Course’; een keuze uit online cursussen waarvoor iedereen zich kan inschrijven. MOOC cursussen zijn op zichzelf staande cursussen die speciaal voor internet zijn ontwikkeld en die geen bijzondere eisen stellen aan de vooropleiding van deelnemers. MOOCs worden aangeboden via verschillende platforms en zijn vrijwel altijd Engelstalig. Binnen de platforms kan een keuze gemaakt worden uit verschillende thema’s. Hieronder worden een aantal suggesties weergegeven:

  • Introduction to Social Media Analytics: een vierweekse cursus waarin de cursist kennis maakt met de analysemethoden voor sociale media waarmee uiteindelijk de marketing binnen het bedrijf verbeterd wordt.
  • Marketing management: in deze vierweekse cursus wordt ingegaan op hoe bedrijven waarde creëren voor hun gast waarbij ingezoomd wordt op de belangrijkste elementen van de marketingmix zoals o.a. productbeleid, distributiekanalen, communicatie en prijsstelling.
  • Leadership Through Design InnovationLeadership Through Design Innovation: binnen deze cursus leer je meer over designinnovatie. Leer hoe je omgaat met de eindgebruiker, hoe je problemen in kaart brengt, mogelijke oplossingen identificeert en prototypes bouwt om aannames te testen en te leren wat wel en niet werkt.

Heb je interesse om deel te nemen aan een cursus? Bekijk dan de website van MOOC en bekijk alle mogelijkheden.