X

Wilt u onze enquete invullen?

Bekijk enquete

Innovatie inspiratie Zeeland

Gastvrij Zeeland Magazine

‘Gastvrij Zeeland’ is het magazine voor recreatie-en toerismeprofessionals in Zeeland. Kenniscentrum Kusttoerisme brengt samen met Impuls Zeeland en VVV Zeeland (gezamenlijk de Toeristische Uitvoeringsalliantie) dit magazine twee maal per jaar uit. Het magazine houdt de lezer op de hoogte van alle toeristische ontwikkelingen in Zeeland. In het magazine staan artikelen die ondernemers niet alleen van (nieuwe) informatie voorzien, maar hen ook handvatten geven om kennis toe te passen in de praktijk. Lees hier het magazine. 

Natuur en toerisme

De natuurlijke omgeving is voor toeristisch Zeeland van groot belang. De provincie Zeeland is immers LAND IN ZEE! en dat komt het best tot uitdrukking in het landschap. Het is de uitdaging om de natuur en het landschap meer beleefbaar te maken voor de gast. In deze inspiratiefolder worden een aantal concrete voorbeelden geschetst. Hierin wordt een optimale natuurbeleving voor de gast en kwaliteitsverbetering van de natuur gecombineerd met een nieuw verdienmodel. 

Kansen met social media

Als bedrijf of regio kun je goed inspelen op het gebruik van sociale media. Zo motiveert Visit Denmark haar bezoekers om op de 50 mooiste plekken van Denemarken te tweeten met een bepaalde hash- tag. Hiervoor zijn borden geplaatst met de gewenste hash- tag. Zo kanaliseren en motiveren zij het sociale media gebruik op hun meest prominente locaties. Zeeland speelt hierop in met de Fanvanzeeland- pagina. Belangstellenden kunnen hier hun Zeeuwse belevenissen delen waarmee ze andere bezoekers inspireren voor een bezoek aan Zeeland. 

Kennisupdate

Wil je maandelijks op de hoogte blijven van actueel nieuws uit de Zeeuwse vrijetijdssector? Meld je dan hier aan voor de kennisupdate die Kenniscentrum Kusttoerisme twee keer in de maand verstuurt. Middels de kennisupdate houden we je op de hoogte van trends en ontwikkelingen, bijeenkomsten en projecten en belichten we regelmatig verschillende toeristische onderwerpen. 

Circulaire economie

Een term die we steeds vaker horen is circulair. Maar waar hebben we het dan nu precies over? Circulaire economie is een systeem waarbij hergebruik van producten en grondstoffen centraal staat. Het idee is om zo min mogelijk producten en grondstoffen te vernietigen. Bedrijven die circulair ondernemen scoren vaak beter op gebied van klanttevredenheid, efficiënte bedrijfsvoering en personeelsmotivatie. Ook binnen de vrijetijdseconomie zien we steeds vaker circulaire toepassingen. Bekijk hier de website van MVO voor meer toelichting en inspirerende voorbeelden.

Gastvrij onthaal

Parkeerterreinen zijn vaak de eerste indruk van bezoekers. Om de ontvangst, service en doorverwijzing naar het strand en voorzieningen te verbeteren is door Kenniscentrum Kusttoerisme en Impuls Zeeland gekeken naar de haalbaarheid van innovatieve parkeeronthaallocaties langs de kust van Walcheren. In het rapport ‘Kansen voor een gastvrij onthaal in Zeeland’ worden voorbeelden gegeven hoe invulling gegeven kan worden aan een gastvrij onthaal waarbij de wensen van de gast centraal staan. 

Bijzonder overnachten

Gasten zijn vaak op zoek naar unieke belevingen en kiezen steeds vaker voor bijzondere accommodatievormen. Hier zijn tal van voorbeelden van. Zo biedt Scandic ‘movable hotel rooms’ aan; ‘Scandic to go’. De gast kan deze bijzondere accommodatie bestellen op de door hem gekozen locatie. Een andere vorm van bijzonder overnachten zijn de Tiny Houses. Een Tiny House is een woning met een oppervlakte dat niet groter is dan 28 m2. Het wordt gebouwd met duurzame, ecologische en soms gebruikte materialen en kan een heel jaar bewoond worden.

Gezond in Zeeland

Zeeland is een regio die bijdraagt aan de gezondheid van mensen. Er is een structurele verandering gaande in de manier waarop we werken, recreëren, eten en drinken en voor ons zelf zorgen. Verschillende Zeeuwse partijen uit diverse sectoren hebben dit gezondheidsbelang al onderkend. Zij spelen hierop in richting inwoners, gasten en werkgevers. De meeste echter afzonderlijk van elkaar. Er is samenwerking nodig op dit gebied. Maar hoe? Lees snel verder.

Binnen het internationale project SAIL (Stay Active and Independent Longer) worden onverwachte combinaties gecreëerd tussen de vrijetijdssector en de gezondheidsindustrie met als doel het langer actief en onafhankelijk houden van ouderen. Het betreft hier 60-plussers die behoren tot de lokale bevolking, maar ook toeristen en tweede-huiseigenaren die door de nieuw te ontwikkelen service modellen minder afhankelijk gaan worden van traditionele gezondheids- en sociale voorzieningen. Lees hier meer over het project.