X

Wilt u onze enquete invullen?

Bekijk enquete

Big data, big expectations

De term Big data leidt vaak tot grote verwachtingen: met deze data zou het ultieme inzicht in het gedrag van consumenten ontstaan. Grote bedrijven verzamelen al veel gegevens over hun klanten, online en offline. Met deze ‘big data’ worden interessepatronen in beeld gebracht en nieuwe producten en diensten ontwikkeld. Maar zulke data-analyses zijn voor MKB-ondernemers niet eenvoudig. Iedere ondernemer ziet alleen het bezoek van een klant aan zijn eigen bedrijf, maar hij weet niet wat diezelfde klant bij andere bedrijven doet. En juist dat is in toerisme zo belangrijk: een gast komt meestal niet vanwege één bedrijf naar een regio, maar vanwege het samenspel tussen verblijf, horeca, vermaak, landschap, winkels, vervoer etc. Dus om daadwerkelijk inzicht te krijgen in gedragspatronen en interesses van gasten, is het nodig data van meerdere ondernemers en andere organisaties in de regio bijeen te brengen, aan te vullen met data vanuit andere bronnen (zoals websites en apps) en in samenhang te analyseren. Dat was de ambitie van de big data activiteiten in PROFIT. Wat zijn de analysemogelijkheden voor het toeristische MKB in diverse regio’s? Deze vraag stond de afgelopen drie jaar centraal tijdens allerlei data-experimenten in het Interreg 2 Zeeën-project PROFIT. Er is geëxperimenteerd met de gebruiksmogelijkheden van allerlei verschillende soorten data, van reviews tot Google statistieken, van boekingsdata tot locatiegegevens van consumenten. Sommige experimenten leidden tot zeer bruikbare inzichten, andere experimenten leidden tot weinig relevante informatie. Alle opgedane ervaringen en inzichten zijn bijeengebracht in één rapportage

Cover PROFIT big data experiments

PROFITeren van big data

In PROFIT was sprake van vijf regio’s met uiteenlopende doelstellingen en daaraan gerelateerde vraagstukken. Bovendien hadden betrokken partijen in deze regio’s zeer verschillende kennisniveaus ten aanzien van onderzoek en data-analyse. Vanwege deze complexe uitgangssituatie en de moeizame toegang tot relevante datasets was het vooral van belang om kennis op te doen over de mogelijkheden en onmogelijkheden met betrekking tot big data in het toeristisch MKB. Veel ondernemers dachten aanvankelijk dat ‘big data’ niets voor hen was, maar realiseren zich nu dat de data die zij reeds bezitten al veel waardevolle inzichten kunnen bieden voor hun eigen bedrijfsvoering. Het is dan ook van belang om bedrijven zoveel mogelijk bewust te maken van de mogelijkheden, zodat zij deze kunnen toepassen in hun eigen bedrijf, maar ook toegankelijk kunnen maken voor kennisopbouw op bestemmingsniveau.

Met de uitkomsten van de data-experimenten in PROFIT groeit het inzicht dat big data toegevoegde waarde kunnen hebben voor bedrijven en bestemmingen. Om waardevolle inzichten te creëren op bestemmingsniveau is het niet toereikend om te vertrouwen op de data die hier en daar toegankelijk zijn. Om daadwerkelijk te kunnen bouwen aan inzichten op bestemmingsniveau moeten bedrijven, overheden en overige stakeholders samen werken aan het uniform vastleggen én ontsluiten van de data uit hun eigen organisatieprocessen. Op deze manier ontstaan dan eindelijk de benodigde big data voor de vraagstukken die aan het begin van dit project geformuleerd zijn. Op deze manier kunnen bestemmingen zich verder ontwikkelen naar een situatie waarin data-analyse helpt om consumentengedrag te beschrijven, te begrijpen en te voorspellen. 

 

Voorbeeldanalyse op basis van reviews

Kijkend naar de data die beschikbaar is voor alle deelnemende regio’s, hebben we eerst gefocust op het onderwerp motivatie en waardering. We hebben geëxperimenteerd met data van review websites en sociale media, om te zien of deze data bruikbare informatie oplevert voor de vragen die wij hebben over motivatie en waardering van bezoekers. Hieronder worden enkele dashboards getoond, gebaseerd op Google reviews. Dit zijn afbeeldingen van de gemaakte analyses en laten de mogelijkheden van het analyseren van reviews zien.