X

Wilt u onze enquete invullen?

Bekijk enquete

PROFIT in Zeeland

PROFIT is een internationaal project, gericht op het stimuleren van innovatie bij bedrijven in de toeristische en vrijetijdssector. PROFIT staat dan ook voor: PROfessional Framework for Innovation in Tourism. Zeeland is één van de kustregio’s waar het project uitgevoerd wordt, samen met de Belgische kust, de Franse regio Pas de Calais en de Engelse regio’s Kent en Essex.

Doelen

Met PROFIT willen we ondernemers helpen om hun bedrijf verder te ontwikkelen, zodat hun bedrijf nog succesvoller en winstgevender wordt. We ontwikkelen kennis en tools, waarmee bedrijven vervolgens zelf aan de slag kunnen, maar bieden ook allerlei trainings- en coachingsactiviteiten aan waarin we samen met bedrijven aan de slag gaan. Door bedrijven zo te ondersteunen, maken we de kustregio’s in de 2 Zeeënregio nog aantrekkelijker voor toerisme en sterker voor de toekomst.

Activiteiten

Het project bestaat uit meerdere onderdelen, die er gezamenlijk op gericht zijn om bedrijven te versterken en te helpen bij innovatie. Uitgangspunt zijn de doelen en vragen van ondernemers, die we geïnventariseerd hebben tijdens bijeenkomsten in maart 2017. In het eerste deel van het project worden twee belangrijke bouwstenen gecreëerd. Enerzijds hebben we het DNA in beeld gebracht, om zo de kwaliteiten en het eigen karakter van de regio beter te kunnen benutten in productontwikkeling en marketing. Anderzijds vergroten we de kennis over onze gasten door te experimenteren met de mogelijkheden van big data. Met deze kennis kan nog beter worden ingespeeld op de wensen van de gast.

Vervolgens gaan we aan de slag met het DNA en de verkregen kennis. Hoe kun je je bedrijf hier nu echt mee versterken. Door middel van masterclasses en workshops gaan we samen met experts in op een aantal belangrijke thema’s voor ondernemers. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid voor individuele coaching, met maatwerk op basis van jouw persoonlijke innovatiewensen.

Partners

In Zeeland wordt PROFIT uitgevoerd door HZ University of Applied Sciences (Kenniscentrum Kusttoerisme) en Economische Impuls Zeeland. De Zeeuwse activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland en de gemeenten Goes, Schouwen-Duiveland en Veere. Bij de uitvoering wordt nauw samengewerkt met ondernemers in de drie pilotgebieden en VVV Zeeland.

Als hogeschool zorgt de HZ niet alleen voor het opleiden van studenten, maar ook voor het ontwikkelen van kennis voor overheden en ondernemers in Zeeland. Onderdeel van de HZ is Kenniscentrum Kusttoerisme, dat door kennisontwikkeling en kennisoverdracht bijdraagt aan stimulering van de vrijetijdseconomie in Zeeland. Het team van Kenniscentrum Kusttoerisme werkt in dit project nauw samen met het HZ-onderzoeksteam Data Sciences, dat gespecialiseerd is in de analyse van big data.

Impuls is de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland en onderneemt allerlei activiteiten om de regionale economie te versterken. Het team vrijetijdseconomie werkt aan projecten die de concurrentiepositie van Zeeland als toeristische bestemming versterken. In PROFIT begeleidt Impuls de deelnemende ondernemers bij het versterken en innoveren van hun bedrijf.